Verhalen vertellen om verbeelding en creativiteit te bevorderen

Als ik naar mezelf kijk en de manieren waarop ik nadenk, kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie meer voor mij betekend heeft dan welk talent voor abstract denken dan ook.

(Albert Einstein, wetenschapper)

De maatschappij verandert in een razend tempo. Hoe vinden kinderen daar straks hun plek in? Hoe kunnen we ze voorbereiden op uitdagingen die we nu nog niet kennen?

Juist in een wereld die snel verandert, hebben kinderen creativiteit en verbeelding nodig. Daarmee kunnen ze inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Een krachtige manier om die verbeelding van kinderen te stimuleren is door ze fantasierijke verhalen te vertellen.

Verhalen Vertellen voor Verbeeldingskracht

beeldenverbeeldingtablet

Via tv en computerspelletjes krijgen kinderen al jong heel veel beelden binnen. Beelden en geluiden worden als kant-en-klare-pakketjes aangereikt. Ze hoeven hun verbeelding nauwelijks te gebruiken, want alles is al voor ze ‘verbeeld’.

Verbeeldingskracht is net als een spier. Hoe meer je die gebruikt, hoe sterker hij wordt.

Bij een goed verteld verhaal wordt juist wél een beroep gedaan op het verbeeldingsvermogen van kinderen.

Kinderen maken de ‘beelden’ in hun hoofd terwijl er verteld wordt. Rijke beelden, niet alleen vol plaatjes, maar ook geluiden, smaken, geuren, gevoelens e.d. Beelden die voor elk kind uniek zijn, omdat ze gekoppeld worden aan de beelden die het kind al heeft.

Hoe meer je door het vertellen van verhalen de innerlijke verbeelding van kinderen aanspreekt, hoe vaker ze dit verbeelden doen. En hoe groter hun verbeeldingskracht en fantasie wordt.

Deze ‘verbeeldingskracht’ krijgt ook bij het onderwijs in begrijpend lezen steeds meer aandacht. Als je voor je kunt zien wat je leest, als je het innerlijk kunt verbeelden, helpt dat je om wat je leest ook te begrijpen.

Verhalen Vertellen voor Creativiteit

niet alle problemen hebben 1 oplossing

In het onderwijs brengen we kinderen de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen bij. Heel belangrijk!

Het zijn stuk voor stuk vaardigheden die je kunt toetsen en waarbij er op elke vraag precies één goed antwoord mogelijk is. Denk aan rekensommen, spellingdictees en zo snel mogelijk woordjes lezen.

Maar in het echte leven bestaan er weinig problemen en uitdagingen met één juist antwoord!

Wetenschappers en ondernemers, designers en politieagenten, leerkrachten en psychologen; allemaal zijn ze bezig met nieuwe uitdagingen en problemen. En daarvoor zijn creativiteit en verbeeldingskracht essentiële vaardigheden.

Wonderlijke verhalen (sprookjes, mythes, sagen) zijn bij uitstek verhalen waarin de personages originele keuzes maken. Waar oplossingen gevonden worden die ‘eigenlijk niet kunnen’. Ze zitten vol rolvoorbeelden voor een kind om ‘out-of-the-box’ te denken en geven ruimte om met nieuwe, inventieve, eigen oplossingen te komen.

Door te luisteren naar die verhalen, ze te beleven, ontdekken kinderen dit ook.

Fantasierijke verhalen voor intelligente kinderen

Als je intelligente kinderen wil, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze nog intelligenter worden, lees ze dan nog méér sprookjes voor.

(Albert Einstein, wetenschapper)

Dit citaat van Albert Einstein moet je natuurlijk met een korreltje zout nemen. Tegelijkertijd zit er wel een kern van waarheid in. Immers, wonderlijke verhalen prikkelen de fantasie van kinderen, vooral als ze goed verteld worden. Ze versterken het verbeeldingsvermogen en het creatieve vermogen om oplossingen te zien die niet zo voor de hand liggen. En is dat laatste niet juist ook een kenmerk van intelligentie?

Meer verhalen vertellen en voorlezen in de klas

Er zijn heel veel redenen waarom verhalen vertellen en voorlezen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Voor de sfeer in de klas, om beter te leren luisteren, beter te schrijven, ontwikkeling van woordenschat, etc. etc.

Maar misschien is stimulering van verbeeldingskracht, fantasie en creativiteit wel de belangrijkste reden! Voor kinderen essentieel om in deze snel veranderende maatschappij de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan.

Het vertellen van fantasierijke verhalen in de klas is bij uitstek een manier om die creatieve vermogens en verbeeldingskracht bij kinderen te stimuleren. En weet je wat mooi meegenomen is: het is ook nog eens heel leuk! 🙂

Nog meer fantasie, creativiteit en verbeeldingskracht? Boekentips!

Wil je meer met fantasie en verbeeldingskracht in de klas? Ik kan je onderstaande boeken aanraden.

grammatica van de fantasie gianni rodari
verdwalen in verhalen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *