Wetenschappers over het vertellen van verhalen als didactisch middel

Mensen hebben niet een natuurlijke aanleg voor logica; ze hebben een natuurlijke aanlHersenseg voor verhalen.
Roger C. Schank, cognitief wetenschapper

In de afgelopen decennia is de kracht van het (vertelde) verhaal op grote schaal herontdekt.

  • Marketeers bereiken hun doelgroep met reclamespots op basis van korte verhaaltjes.
  • Politici maken hun boodschap concreet door verhalen te vertellen over gewone mensen.
  • Managers en communicatiespecialisten van succesvolle bedrijven houden zich bezig met vragen zoals: “Hoe vertellen we het verhaal van onze organisatie?”.

In het onderwijs is er (nog) maar weinig aandacht voor het vertelde verhaal als didactisch middel. Toch is er genoeg recent onderzoek waaruit naar voren komt dat het vertelde verhaal een belangrijk didactisch middel is.

Meer lezen

Bijbelverhalen vertellen: praktische tips

bijbelverhalen vertellen

verhalen vertellen in de kerk 300Binnen het christelijke basisonderwijs nemen de bijbelverhalen een belangrijke plaats in. Maar waarom zou je die verhalen vertellen in plaats van voorlezen? Wat als je dingen vergeet te vertellen? En: hoe kun je het voorbereiden voor jezelf minder tijdrovend maken?

Op deze vragen geeft dit artikel op een praktische manier antwoorden.

Waarom eigenlijk bijbelverhalen vertéllen?

In dit artikel ga ik er van uit dat de school / leerkracht het belangrijk vindt dat kinderen de belangrijkste bijbelverhalen aan het eind van de basisschool kennen.

Omdat er steeds minder leerkrachten verhalen vertellen, worden ze in het algemeen voorgelezen. Leerkrachten die goed voorlezen, zijn een genot om naar te luisteren. Tegelijkertijd moet je als leerkracht bij het voorlezen je aandacht verdelen tussen de kinderen en tussen het boek.

Bij het vertellen van een verhaal is dat anders. Er zit geen boek tussen, en je moet bovendien je eigen woorden kiezen. Je hebt als leerkracht veel directer contact met de kinderen. Door het te vertellen laat je iets van jezelf zien, en van wat het verhaal jou zegt.

Meer lezen

Verhalen vertellen voor leerkrachten: praktische tips

desprookjesverteller 300Je bent leerkracht of je zit op de Pabo om dat te worden. Je hebt geleerd hoe je een verhaal boeiend kunt vertellen in je klas. Met heel veel plezier heb je een paar verhalen verteld, en de kinderen hingen aan je lippen. En wat je ze met het verhaal wilde leren, dat onthielden ze!

Maar hoe nu verder? Waar vind je verhalen die je kunt gebruiken in de lessen van verschillende vakgebieden? En hoe zorg je dat je verhalen kunt hergebruiken? Op die praktische vragen geeft dit artikel antwoord.

Welke verhalen ga je vertellen?

Misschien heb je dit voor jezelf al helder. Je werkt bijvoorbeeld op een christelijke basisschool en wilt in de kring bijbelverhalen vertellen. Of je herinnert je hoeveel je bijgebleven is van een leerkracht die jou zo boeiend geschiedenisverhalen kon vertellen. Dat wil je ook kunnen!

Het helpt om te kiezen welke verhalen je wilt gaan vertellen. Jezelf daarin beperken heeft als voordelen:

Meer lezen

Verhalen vertellen om verbeelding en creativiteit te bevorderen

verhalen vertellen voor fantasie, verbeelding en creativiteitAls ik naar mezelf kijk en de manieren waarop ik nadenk, kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie meer voor mij betekend heeft dan welk talent voor abstract denken dan ook.

(Albert Einstein, wetenschapper)

De maatschappij verandert in een razend tempo. Hoe vinden kinderen daar straks hun plek in? Hoe kunnen we ze voorbereiden op uitdagingen die we nu nog niet kennen?

Een krachtige manier om dat te doen is door ze fantasierijke verhalen te vertellen.

Meer lezen